Thông tin cầu thủ

Harry Maguire
CB 103
Lương
23
|194cm |100kg |Sức khỏe |
3
5
Tốc độ
94
Sút
84
Chuyền bóng
85
Rê bóng
88
Phòng thủ
102
Thể chất
105
Tốc độ
103
Tăng tốc
83
Dứt điểm
86
Lực sút
92
Sút xa
73
Chọn vị trí
93
Vô lê
83
Penalty
78
Chuyền ngắn
98
Tầm nhìn
87
Tạt bóng
60
Chuyền dài
105
Đá phạt
51
Sút xoáy
69
Rê bóng
85
Giữ bóng
94
Khéo léo
80
Thăng bằng
93
Phản ứng
99
Kèm người
99
Lấy bóng
108
Cắt bóng
99
Đánh đầu
109
Xoạc bóng
99
Sức mạnh
109
Thể lực
99
Quyết đoán
108
Nhảy
100
Bình tĩnh
95
TM đổ người
14
TM bắt bóng
16
TM phát bóng
11
TM phản xạ
11
TM chọn vị trí
14
Chỉ số tổng
VỊ TRÍ
22
93
91
87
87
95
90
100
89
89
103
95
95
93
93
103
CÁC BÀI VIẾT REVIEW VỀ Harry Maguire mùa bwc