Chính sách & bảo mật

01.03.2022
  1. Chúng tôi không công bố hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng vào mục đích ngoài yêu cầu và thoả thuận của người dùng.
  2. Đối với tài khoản liên kết với tài khoản Facebook, chúng tôi yêu cầu đồng ý cung cấp email, tên người dùng facebook để sử dụng duy nhất mục đích tăng trải nghiệm người dùng bằng cách đăng nhập nhanh qua ứng dụng facebook cung cấp.
  3. Chúng tôi dùng ứng dụng Đăng nhập bằng facebook do chính facebook cung cấp và qua xác minh của facebook.
  4. Người dùng có thể yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân thông qua liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng hoặc trong cấu hình tài khoản.


Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s