Event mở thẻ Fifa online 4

Các sự kiện đang diễn ra
Các sự kiện đã kết thúc
 • [11.9] Event mở thẻ FO4 thử vận may
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 947
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ 3.9 xem ai may mắn hơn
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 235
 • 18.8 mở thẻ đội hình FO4 thử vận may
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 303
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ đội hình Fo4 xem ai khủng hơn
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 361
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ chờ bảo trì FO4 ngày 4.8
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 277
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ đọ nhân phẩm ngày 2.8
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 438
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ 29.7 thử độ hên xui
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 429
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ 25.7 thử nhân phẩm bản thân
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 462
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ 22.7 xem đội hình ai khủng nhất
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 537
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ chiến Ovr xem ai khủng nhất
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 553
 • Mở thẻ đội hình 13.7 thử thách kiên trì
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 588
 • 9.7 mở thẻ đội hình FO4 thử vận may
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 661