Event mở thẻ Fifa online 4

Các sự kiện đang diễn ra
Các sự kiện đã kết thúc
 • [11.9] Event mở thẻ FO4 thử vận may
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 508
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ 3.9 xem ai may mắn hơn
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 210
 • 18.8 mở thẻ đội hình FO4 thử vận may
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 295
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ đội hình Fo4 xem ai khủng hơn
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 355
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ chờ bảo trì FO4 ngày 4.8
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 274
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ đọ nhân phẩm ngày 2.8
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 438
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ 29.7 thử độ hên xui
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 422
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ 25.7 thử nhân phẩm bản thân
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 462
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ 22.7 xem đội hình ai khủng nhất
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 535
 • Sự kiện Fo4 : Mở thẻ chiến Ovr xem ai khủng nhất
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 550
 • Mở thẻ đội hình 13.7 thử thách kiên trì
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 583
 • 9.7 mở thẻ đội hình FO4 thử vận may
 • Đã kết thúc
 • Đã tham gia: 654