Công cụ FO4 tier maker

Hướng dẫn

 1. Dùng nút để cấu hình hàng tương ứng
 2. Dùng nút di chuyển hàng
 3. Dùng nút để ẩn hiện cài đặt
 4. Trong cài đặt có những vị trí cần lưu ý trong hình:
  tier-guide
  Chú thích
  • 1: Màu nền của nhãn
  • 2: Màu chữ của nhãn
  • 3: Nội dung nhãn
  • 4: Thêm 1 hàng mới chèn lên phía trên hàng hiện tại
  • 5: Thêm 1 hàng mới chèn lên phía dưới hàng hiện tại
  • 6: Xoá hàng hiện tại
  • 7: Xoá phần tử trong hàng
  • 8: Chọn thẻ + cầu thủ
  • 9: Chọn loại dữ liệu Cầu thủ/Câu lạc bộ
  • 10: Thêm cầu thủ vào danh sách

Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s