Tạo thẻ fo4

95
CM
Borja García
19
1

Borja García

CM 95 LM 94 RM 94
NGÀY SINH 02/11/1990
Lương
19
|175cm |72kg |Trung bình
Tiểu sử Borja García
Chân thuận
3
5
Kỹ thuật
Chỉ số ẩn
Sút xa ( AI )
Kiến tạo ( AI )
Tốc độ
95
Sút
91
Chuyền bóng
94
Rê bóng
95
Phòng thủ
77
Thể chất
88