Tạo thẻ fo4

90
ST
Gonçalo Guedes
18
1

Gonçalo Guedes

ST 88 LM 90
NGÀY SINH 29/11/1996
Lương
18
|179cm |68kg |Trung bình
Tiểu sử Gonçalo Guedes
Chân thuận
4
5
Kỹ thuật
Chỉ số ẩn
Tinh tế
Sút xa ( AI )
Ma tốc độ ( AI )
Qua người ( AI )
Tốc độ
98
Sút
87
Chuyền bóng
85
Rê bóng
96
Phòng thủ
43
Thể chất
78

Liên hệ quảng cáo - Telegram : @adsfo4s