Tạo thẻ fo4

99
CM
A. Tchouaméni
21
1

Aurélien Tchouaméni

CM 99 CDM 100
NGÀY SINH 27/01/2000
Lương
21
|187cm |81kg |Nhỏ
Tiểu sử Aurélien Tchouaméni
Chân thuận
3
5
Kỹ thuật
Chỉ số ẩn
Chuyền dài ( AI )
Đánh đầu mạnh
Tốc độ
93
Sút
86
Chuyền bóng
94
Rê bóng
97
Phòng thủ
96
Thể chất
102