Thông tin cầu thủ

Benjamin André
CDM 108 CM 106
Lương
26
|180cm |76kg |Trung bình |
3
5
Tốc độ
103
Sút
89
Chuyền bóng
102
Rê bóng
103
Phòng thủ
107
Thể chất
110
Tốc độ
104
Tăng tốc
102
Dứt điểm
84
Lực sút
94
Sút xa
93
Chọn vị trí
100
Vô lê
86
Penalty
90
Chuyền ngắn
110
Tầm nhìn
101
Tạt bóng
91
Chuyền dài
110
Đá phạt
82
Sút xoáy
96
Rê bóng
102
Giữ bóng
108
Khéo léo
97
Thăng bằng
102
Phản ứng
104
Kèm người
101
Lấy bóng
112
Cắt bóng
111
Đánh đầu
110
Xoạc bóng
108
Sức mạnh
105
Thể lực
116
Quyết đoán
116
Nhảy
111
Bình tĩnh
105
TM đổ người
10
TM bắt bóng
15
TM phát bóng
17
TM phản xạ
11
TM chọn vị trí
10
Chỉ số tổng
VỊ TRÍ
21
99
100
100
100
106
102
108
102
102
108
108
106
106
106
106
108
CÁC BÀI VIẾT REVIEW VỀ Benjamin André mùa 23tots