Thông tin cầu thủ

Cafu
RB 119
Lương
30
|176cm |75kg |Trung bình |
4
5
Tốc độ
125
Sút
111
Chuyền bóng
117
Rê bóng
119
Phòng thủ
116
Thể chất
116
Tốc độ
125
Tăng tốc
125
Dứt điểm
105
Lực sút
119
Sút xa
115
Chọn vị trí
124
Vô lê
108
Penalty
117
Chuyền ngắn
116
Tầm nhìn
120
Tạt bóng
125
Chuyền dài
110
Đá phạt
114
Sút xoáy
119
Rê bóng
119
Giữ bóng
118
Khéo léo
119
Thăng bằng
123
Phản ứng
121
Kèm người
119
Lấy bóng
117
Cắt bóng
116
Đánh đầu
111
Xoạc bóng
117
Sức mạnh
112
Thể lực
125
Quyết đoán
115
Nhảy
115
Bình tĩnh
121
TM đổ người
32
TM bắt bóng
31
TM phát bóng
33
TM phản xạ
32
TM chọn vị trí
32
Chỉ số tổng
VỊ TRÍ
41
116
118
119
119
117
117
116
119
119
116
116
119
119
119
119
116
CÁC BÀI VIẾT REVIEW VỀ Cafu mùa icontm