Thông tin cầu thủ

Ian Wright
ST 116
Lương
29
|175cm |73kg |Trung bình |
5
5
Tốc độ
121
Sút
118
Chuyền bóng
99
Rê bóng
115
Phòng thủ
72
Thể chất
108
Tốc độ
121
Tăng tốc
122
Dứt điểm
123
Lực sút
115
Sút xa
113
Chọn vị trí
124
Vô lê
123
Penalty
113
Chuyền ngắn
103
Tầm nhìn
97
Tạt bóng
90
Chuyền dài
99
Đá phạt
97
Sút xoáy
123
Rê bóng
113
Giữ bóng
115
Khéo léo
121
Thăng bằng
121
Phản ứng
123
Kèm người
67
Lấy bóng
70
Cắt bóng
70
Đánh đầu
107
Xoạc bóng
68
Sức mạnh
107
Thể lực
116
Quyết đoán
100
Nhảy
116
Bình tĩnh
121
TM đổ người
30
TM bắt bóng
32
TM phát bóng
35
TM phản xạ
33
TM chọn vị trí
30
Chỉ số tổng
VỊ TRÍ
41
116
115
113
113
105
112
92
111
111
87
87
92
92
94
94
87
CÁC BÀI VIẾT REVIEW VỀ Ian Wright mùa icontm