Thông tin cầu thủ

Rudi Völler
ST 104
Lương
24
|180cm |77kg |Trung bình |
4
5
Tốc độ
102
Sút
103
Chuyền bóng
89
Rê bóng
100
Phòng thủ
51
Thể chất
98
Tốc độ
101
Tăng tốc
105
Dứt điểm
108
Lực sút
104
Sút xa
91
Chọn vị trí
111
Vô lê
102
Penalty
98
Chuyền ngắn
97
Tầm nhìn
92
Tạt bóng
89
Chuyền dài
70
Đá phạt
87
Sút xoáy
95
Rê bóng
100
Giữ bóng
100
Khéo léo
103
Thăng bằng
93
Phản ứng
108
Kèm người
41
Lấy bóng
47
Cắt bóng
51
Đánh đầu
107
Xoạc bóng
44
Sức mạnh
101
Thể lực
102
Quyết đoán
87
Nhảy
106
Bình tĩnh
101
TM đổ người
11
TM bắt bóng
14
TM phát bóng
15
TM phản xạ
12
TM chọn vị trí
15
Chỉ số tổng
VỊ TRÍ
23
104
102
100
100
90
99
75
98
98
71
71
75
75
79
79
71
CÁC BÀI VIẾT REVIEW VỀ Rudi Völler mùa bwc