Thông tin cầu thủ

Thierry Henry
ST 119 LW 119
Lương
31
|188cm |83kg |Nhỏ |
5
5
Tốc độ
126
Sút
123
Chuyền bóng
110
Rê bóng
123
Phòng thủ
78
Thể chất
113
Tốc độ
127
Tăng tốc
126
Dứt điểm
126
Lực sút
121
Sút xa
122
Chọn vị trí
121
Vô lê
119
Penalty
123
Chuyền ngắn
110
Tầm nhìn
107
Tạt bóng
108
Chuyền dài
112
Đá phạt
124
Sút xoáy
127
Rê bóng
125
Giữ bóng
119
Khéo léo
127
Thăng bằng
124
Phản ứng
120
Kèm người
77
Lấy bóng
76
Cắt bóng
71
Đánh đầu
107
Xoạc bóng
79
Sức mạnh
112
Thể lực
121
Quyết đoán
106
Nhảy
114
Bình tĩnh
127
TM đổ người
32
TM bắt bóng
34
TM phát bóng
31
TM phản xạ
34
TM chọn vị trí
32
Chỉ số tổng
VỊ TRÍ
42
119
119
119
119
111
118
98
118
118
92
92
98
98
101
101
92
CÁC BÀI VIẾT REVIEW VỀ Thierry Henry mùa icontm